High Quality Prints & Fast Shipping

King of Herrings logo

POSTER SHOP

The Threatened Swan

by Jan Asselijn

19.5027.95

Categorie

Voor vragen over een andere formaat of papiersoort stuur een emailtje naar info@kingofherrings.nl of bel ons op +31 (0)58 75 100 20

Additional Information

NL
Een kleurenreproduktie van het olieverfschilderij De Bedreigde Zwaan door Jan Asselijn uit ca. 1650 waarin een zwaan energiek haar nest verdedigt tegen een hond. Het gevecht werd in latere eeuwen politiek geduid: de witte zwaan werd opgevat als de in 1672 vermoorde staatsman Johan de Witt, die het land verdedigt tegen zijn vijanden. Met die interpretatie kwam het schilderij in 1800 als eerste aankoop in de Nationale Kunstgalerij (de voorloper van het Rijksmuseum) terecht.

EN
A colour reproduction of the oil painting The Threatened Swan by Jan Asselijn from c.1650 in which a swan fiercely defends its nest against a dog. In later centuries this scuffle was interpreted as a political allegory: the white swan was thought to symbolize the Dutch statesman Johan de Witt (assassinated in 1672) protecting the country from its enemies. This was the meaning attached to the painting when it became the very first acquisition to enter the Nationale Kunstgalerij (the forerunner of the Rijksmuseum) in 1880..
For questions about a different format or paper type send an email to info@kingofherrings.nl or call us on +31 (0)58 75 100 20.

Discover more

More categories