High Quality Prints & Fast Shipping

King of Herrings logo

POSTER SHOP

Le Cafe de Nuit 1888

by Vincent van Gogh

19.5024.50

Categorie

Le Café de Nuit
Het interieur van het Café de la Gare, 30 Place Lamartine in Arles. Van Gogh huurde enkele kamers in het bovenhuis van de afgebeelde cafébaas Joseph-Michel Ginoux. Op 6 augustus 1888 schreef hij in een brief aan zijn broer Theo: “Vandaag ga ik waarschijnlijk beginnen aan het interieur van het café waar ik logeer, ‘s avonds bij gaslicht. Het is wat men hier een “nachtcafé” noemt (die zijn er genoeg hier) die de hele nacht door open blijven. De nachtbrakers kunnen er een toevlucht vinden, wanneer ze geen logement kunnen betalen of te dronken zijn om naar binnen te mogen.” In een volgende brief aan Theo grapt hij dat hij de huisbaas de hoge huur betaald zal zetten: “Drie nachten aaneen heb ik geschilderd terwijl ik overdag sliep. Vaak lijkt het me alsof de nacht veel levendiger en kleurrijker is dan de dag. Nu, over het verrekenen van mijn huur met mijn schilderwerk, daar maak ik geen punt van, want het schilderij is een van lelijkste die ik gemaakt heb. Het is vergelijkbaar, hoewel anders, met De Aardappeleters.”

The Night Café
The interior of the Café de la Gare, 30 Place Lamartine in Arles. Van Gogh rented some rooms above the café of Joseph-Michel Ginoux. On 6 August he wrote in a letter to his brother Theo: “I will probably start with the interior of the café where I am staying, in the evening by gaslight. This is what is called a “night café” (and there are enough of them here) which stays open all night long. Night prowlers can take refuge here when they cannot afford a lodging or are too drunk to be allowed in.” In a later letter to Theo he jokes about repaying the landlord for his high rents: “I have been painting three nights in a row while sleeping in the day time. Often it appears to me that the night is far more lively and colourful than the day. Now, about paying the rent with my painting, don’t worry, it is one of the ugliest paintings I have ever made. It is comparable to the Potato Eaters, but different.”

Deze poster is gedrukt op 230 grams glad, mat, fine-art archiefpapier.

Additional Information

Discover more

More categories