Paysan Debout, les Bras Croisés

15.0028.00

Wissen
Category

NL
Deze poster is gedrukt op 180gsm posterpapier of 230gsm fine art papier op 50 x 70cm.
Voor andere formaten of papiersoorten kunt u een e-mail sturen naar info@kingofherrings.nl of bel +31 (0) 58 75 100 20

EN
This poster is printed onto 180gsm poster paper or 230gsm fine art paper at 50 x 70cm.
For other sizes or paper types please send an email to info@kingofherrings.nl or call +31 (0) 58 75 100 20

Additional Information

NL
Een kleurenreproductie van een olieverfschilderij, Paysan debout, les bras croisés, door Paul Cézanne uit 1895. Gedurende het midden van de 1890-er jaren werkte en leefde Paul Cézanne op zijn vader’s landgoed, de Jas du Buffon, op het platteland in het zuiden van Frankrijk. Ver van de stedelijke drukte afgebeeld in het werk van zijn avant garde collegas richtte hij de aandacht in zijn schilderijen op het omliggende landschap en de handvol mensen tot zijn beschikking – voornamelijk de tuinmannen en boerenknechten. Het personage dat in dit schilderij is afgebeeld is waarschijnlijk Père Alexandre die op het landgoed werkzaam was. Dit is dezelfde persoon die in het schilderij ‘De kaartspelers’ met een pijp hangend uit zijn mond in de achtergrond staat afgebeeld. Net als in al zijn schilderijen van boerenknechten op het landgoed geeft Cézanne dit figuur een waardigheid zonder sentimenteel te worden.
Voor vragen over een andere formaat of papiersoort stuur een emailtje naar info@kingofherrings.nl of bel ons op +31 (0)58 75 100 20.

EN
A colour reproduction of an oil painting, Paysan debout, les bras croisés, by Paul Cézanne from 1895. During the mid-1890s, Paul Cézanne lived and worked at his father’s estate, the Jas du Buffon, in the rural South of France. Far removed from the urban hustle and bustle depicted in the work of his avant-garde colleagues, he focused on painting the surrounding landscape and the handful of people who were at his disposal—especially gardeners and farm hands. The figure in this painting is probably a man named Père Alexandre, who worked on the estate. He is the same figure who stands in the background of ‘The Card Players’ with a pipe dangling from his mouth. As in all of his paintings of peasants from around the estate, Cézanne gives his figure a pronounced sense of dignity without being sentimental.
For questions about a different format or paper type send an email to info@kingofherrings.nl or call us on +31 (0)58 75 100 20.

Discover more

More categories