Singe et Perroquet dans la Forret Vierge

11.0019.00

NL
Deze poster is gedrukt op 180gsm posterpapier of 230gsm fine art papier op 40 x 50cm.
Voor andere formaten of papiersoorten kunt u een e-mail sturen naar info@kingofherrings.nl of bel +31 (0) 58 75 100 20

EN
This poster is printed onto 180gsm poster paper or 230gsm fine art paper at 40 x 50cm.
For other sizes or paper types please send an email to info@kingofherrings.nl or call +31 (0) 58 75 100 20

Wissen
Categorie:

NL
Een kleurenreproduktie van een olieverfschilderij door Henri Rousseau uit 1905-1906. Geboren in 1844 in Laval, een markplaats in het noorden van Frankrijk, Rousseau was een provinciale immigrant in Parijs die voor het grootste deel van zijn leven in relatieve armoede leefde. Hij werkte als grensbeambte in de Parijse periferie en dat bezorgde hem de bijnaam Le Douanier. Als een autodidact was Rousseau niet in staat om full-time te schilderen tot zijn pensioen in 1893, maar ondanks deze ongunstige omstandigheden hoopte hij zich bij de verfijnde kunstenaars van de aardsconservatieve Franse Academie te mogen aansluiten.
Als een buitenstaander was Rousseau helaas niet zo bekend met de regels van de artistieke elite. Hoewel hij in traditionele stijl werkte met het schilderen van landschappen, portretten, allegorieën en exotische taferelen, werden deze getransformeerd in zijn handen en eigenaardig gemaakt op een manier die én spot én bewondering opriep. In contrast met de academische kunstenaars bood Rousseau de schilderkunst een openheid tot populaire cultuur – in geillustreerde tijdschriften, goedkope avonturenromans, ansichtkaarten en foto’s – waarbij hij veelal de sterke grafische kwaliteit en het dramatische onderwerp in zijn werk integreerde.
Rousseau was vooral bekend om zijn krachtige afbeeldingen van de jungle, vol met planten en dieren. Maar deze schilder van exotische locaties had Frankrijk nooit verlaten, ondanks verhalen die het tegenovergestelde beweren. Zijn schilderijen waren de hersenspinsels van een stadsbewoner, gevormd door bezoekjes aan de botanische tuinen, de dierentuin en koloniale tentoonstellingen, evenals afbeeldingen van verre landen in boeken en tijdschriften. Als contrapunt to zijn afbeeldingen van een rustig en bekend Parijs weerspiegelden deze afbeeldingen van verleidelijke en angstaanjagende verre oorden de verlangens en angsten van de nieuwe, moderne wereld.
Uiteindelijk werd het werk van Rousseau met enthousiasme ontvangen buiten de artistieke elite: hij werd aangemoedigd door een jongere generatie van avant-garde kunstenaars en schrijvers, waaronder Pablo Picasso, die de door hem genomen vrijheden bewonderden en hierin de nieuwe mogelijkheden voor de toekomst herkenden.
Voor vragen over een andere formaat of papiersoort stuur een emailtje naar info@kingofherrings.nl of bel ons op +31 (0)58 75 100 20.

EN
A colour reproduction of an oil painting by Henri Rousseau from 1905-1906.  Born in 1844 in Laval, a market town in northwest France, he was a provincial transplant to Paris who was impoverished for most of his life. He worked as a customs clerk on the outskirts of the city, a post that earned him the nickname Le Douanier (the customs agent). A self-taught artist, Rousseau was unable to paint full time until his retirement in 1893. Despite these inauspicious circumstances, he hoped to join the refined artists of the staunchly conservative French Academy.
As an outsider, however, Rousseau was less familiar with the rules of the artistic establishment. Although he worked in traditional genres, producing landscapes, portraits, allegories, and exotic scenes, they were transformed in his hands, made odd in ways that provoked both derision and admiration. In contrast to academic artists, Rousseau brought to ambitious painting an openness to the materials of popular culture—illustrated magazines, dime store adventure novels, postcards, and photographs—often integrating their strong graphic quality and dramatic subject matter into his work.
Rousseau was best known for his bold pictures of the jungle, teeming with flora and fauna. Yet this painter of exotic locales never left France, notwithstanding stories to the contrary. His paintings were instead the concoctions of a city dweller, shaped by visits to the botanical gardens, the zoo, and colonial expositions as well as images of distant lands seen in books and magazines. A counterpoint to his pictures of a tranquil and familiar Paris, these images of seductive and terrifying faraway places reflected the desires and fears of new modern world.
In the end, Rousseau’s work found enthusiastic acceptance outside the establishment: he was championed by a younger generation of avant-garde artists and writers, including Pablo Picasso, who admired the liberties he took, seeing in them new possibilities for the future.
For questions about a different format or paper type send an email to info@kingofherrings.nl or call us on +31 (0)58 75 100 20.

Maten/Sizes

Paper type

,

preloader